ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม รับตำแหน่งใหม่

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม รับตำแหน่งใหม่ได้ไหว้สักการะพระพุทธรูปปางลีลาประจำสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

ใหม่1

ม 2