พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาแก

วันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนาแก เชิญนายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมและพบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาแก ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นา1

นา2