พิธีวางศิลาฤกษ์โรงอาหาร งานมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติแด่คุณครูอาวุโส

วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงอาหาร งานมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติแด่คุณครูอาวุโส ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

IMG_2512 IMG_2513