พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์ โฆสปัญโญศรีพนม วัดโฆสมังคลาราม

วันศุกร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์ โฆสปัญโญศรีพนม วัดโฆสมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ
1535080663088
1535080661295
1535080664574