มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้มอบของที่ระลึก(องค์เทพพระพฤหัสบดี) ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต ๒๒(นครพนมและมุกดาหาร) จำนวน ๗๗ คน ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ จำนวน ๑๑๗ คน  ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ข2

ข3

ข1

 

ข4