มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

IMG_2481   IMG_2479

IMG_2480   IMG_0292IMG_0229