มอบเข็มกลัดรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม มอบเข็มกลัดรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562 แก่ครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และผู้มีคุณูปการ จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ชั้น 2 โดยมอบเข็มกลัดในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563

IMG_8744

IMG_8730

IMG_8733

IMG_8746

IMG_8736

IMG_8740

IMG_8738

IMG_8734

IMG_8742

IMG_8749