มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย

งานนำเสนอ PowerPoint