มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ได้มอบ พวงหรีดเคารพศพ นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม อำเภอเมืองนครพม จังหวัดนครพนม และมอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่นายปราโมทย์ กงวิรัตน์ คู่สมรสสมาชิกที่ถึงแก่กรรมดังกล่าว
ภาพมอบหรีดศนวัฒนา

1

2