มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม และร่วมงานฌาปนกิจศพนายโสภณ  พันธุ์เวียง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ศรี1

ศรี2