มอบเงินช่วยเหลือครูประสบอัคคีภัย

วันที่ 21 พฤศิจกายน 2562 นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำน้กงาน สกสค.จังหวัด นครพนม พร้อมพนักงานเเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครูที่ประสบอัคคีภัย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม จำนวน 2 ราย ๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ นายอลงกรณ์ มณีโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนางสาวณัฐปภัสร์ ฐิติเจริญภัทร์ ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม อำเภอธาตุพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
มอบเงินช่วยเหลือประสบอัคคีภัย21พย62_๑๙๑๑๒๕_00

มอบเงินช่วยเหลือประสบอัคคีภัย21พย62_๑๙๑๑๒๕_00_0