มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร  บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัยให้แก่ นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำนวน ๕,๐๐๐ บาทในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

มอบเงิน