ยินดีต้อนรับผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายปริญญา ธรเสนา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1

IMG_0174

IMG_0152

IMG_0168

IMG_0162