ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม โดยมีนายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์ ประธานที่ประชุม นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม เลขานุการ และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน

IMG_8579

IMG_8582

IMG_8583

IMG_8584