ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดนครพนม ร่วมงานวันครู ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม โดยได้มอบทุนมูลนิธิทวี
บุณยเกตุ จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ น.ส.นฤมล ราแสน วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และร่วมถ่ายภาพกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562
งานวันครูปี63_๒๐๐๑๑๗_0005

งานวันครูปี63_๒๐๐๑๑๗_0004

งานวันครูปี63_๒๐๐๑๑๗_0003

งานวันครูปี63_๒๐๐๑๑๗_0002

งานวันครูปี63_๒๐๐๑๑๗_0001