ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เวลา ๖.๓๐ น. ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เวลา ๘.00 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
5ธ.ค.62สกสค.นครพนมร่วมกิจกรรมจังหวัด_๑๙๑๒๐๖_0004

5ธ.ค.62สกสค.นครพนมร่วมกิจกรรมจังหวัด_๑๙๑๒๐๖_0003

5ธ.ค.62สกสค.นครพนมร่วมกิจกรรมจังหวัด_๑๙๑๒๐๖_0002

5ธ.ค.62สกสค.นครพนมร่วมกิจกรรมจังหวัด_๑๙๑๒๐๖_0001