ร่วมงานตุ้มโฮม ยามแลง จังหวัดนครพนม

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน “ตุ้มโฮม ยามแลง  จังหวัดนครพนม” ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคเอกชน/สมาคม 15 องค์กร เป็นเจ้าภาพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ได้พิจารณาเห็นว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน จังหวัดนครพนม  จึงกำหนดให้มีกิจกรรมดังกล่าว

 

ตุ้ม2

ตุ้ม4