ร่วมงานรัฐพิธี”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปรารถนา  พละมา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ นำพานพุ่มดอกไม้สด ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลายงใจยุทธ  ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ข้า1

ข้า2

ข้า3