ร่วมงาน ๑๒ สิงหา มหาราชินี

 

แม่1

แม่2

แม่3

นายพงศ์สรร บุญชัยกิตตวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม