ร่วมต้อนรับรมช.ว่ากระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ และดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
c01745e0f85d5b2871df84a8ed0e38532_52353666_๑๙๑๐๓๐_0003

c01745e0f85d5b2871df84a8ed0e38532_52353666_๑๙๑๐๓๐_0005

c01745e0f85d5b2871df84a8ed0e38532_52353666_๑๙๑๐๓๐_0004

c01745e0f85d5b2871df84a8ed0e38532_52353666_๑๙๑๐๓๐_0002