ร่วมถวายกฐินพระราชทานสกสค. ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกส. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ วัดแจ้งแสงอรุณ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                          โดยมีนาย พินิจศักดิ สุวรรณรังค์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน

พ1

พ2