ร่วมทำบุญตักบาตรสามเณร ๑๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๖.๓๐ น. นางเอมอร จันทร์นนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม ๔ คน ร่วมทำบุญตักบาตรสามเณร ๑๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช ครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ บริเวณสันเขื่อนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดังนี้ ศาลเยาวชนฯ, สพม.เขต ๒๒, สพป.นพ.๑, สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม, โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย, สนง.กศน.จังหวัดนครพนม, ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม, สนง.ตรวจบัญชีและสหกรณ์, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด, สนง.สหกรณ์จังหวัดและสนง.ปฏิรูปที่ดิน

ตักบาตร1

ตัก2

ตัก3