ร่วมประชุมผู้บริหารและถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ประชุมผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมจุลมณี ๑ โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

28 1

28 2

28 3