ร่วมประชุมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นายปรารถนา   พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยธนาคารออมสินเขตนครพนมและธนาคารออมสินทุกสาขา รวม 10 สาขา ณ หอประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมกว่า ๓๐๐ คน

ออมสิน1

ออมสิน2