ร่วมประชุมสัมมนาและงานเกษียณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม ๖ คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “จิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช  รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ก1

ก2

ก3

ก4