ร่วมพิธีถวายราชสักการะ”วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา๐๗.๓๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม ๖ คน นำพานพุ่มดอกไม้สด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ยุท1

ยุท2

ยุท3

ยุท4