ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครบ ๗๐ ปี

นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน ๗๐ รูป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยนายสมชาย      วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด องค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญครัั้งนี้ด้วย

 

2

 

1

 

11