ร่วมพิธี “รวมพลังแห่งความภักดี”

ภัก5

ภัก1

ภัก3
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม ๖ คน ร่วมพิธี “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ บริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย์ วิทย์ดำรงค์ เป็นประธานในพิธี ร่วมร้องเพลงชาติ นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี