ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีพิธีบวงสรวงองค์เทพพระพฤหัสบดี พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)ท่านทวี บุณยเกตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พิธีทางพุทธศาสนา และพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ และได้ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีปูชนียบุคคลจังหวัดนครพนม ทั้ง ๒ คน นางยินยอม สุขเกษม โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ อำเภอศรีสงคราม และนางเกศรา อุดมเดชาเวทย์  โรงเรียนชุมชนท่าดอกแก้ว อำเภอท่าอุเทน ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมคุรุสภา

พ1

 

พ2

พ3