ร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ

          วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด รวม ๖ คน ไปร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามมติพร้อมกันทั้งจังหวัด ในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ จุดเริ่มต้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม สิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธี กล่าวเปิดการเดินรณรงค์ เวลา ๐๘.๔๐ น. ตัดริบบิ้นลูกโป่งผ้าแพรและเข้าร่วมเดินรณรงค์ในขบวนหัวหน้าส่วนราชการ

เดิน1

เดิน6

เดิน2

เดิน3

เดิน4

เดิน5