ร่วมเปิดงานอนุสรณ์สถานประธานโฮ จิ มินห์

วันพฤหัสบดีทื่ 19 พฤษภาคม 2559 นายพงศ์สรร  บุญชัยกิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนมพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธิเปิดอนุสรณ์สถานประธานโฮ จิ มินห์ และการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

3 4  6