ร่วมเป็นเกียรติโครงการ”ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อป้องกันคดีขึ้นสู่ศาล”

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ร่วมเป็นเกียรติโครงการ”ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อป้องกันคดีขึ้นสู่ศาล เนื่องในโอกาสธนาคารออมสินครบรอบ 106 ปี ” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบึก อำเภอเมือง นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเพิ่มมากขึ้น เป็นการลดและแบ่งเบาปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีของศาล และเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการครูและประชาชนผู้มีปัญหาหนี้สินกับธนาคาร
S__298737671
17 ตค62 ผอ ร่วมไกล่เกลี่ยหนี้
S__298737679