ร่วมเป็นเจ้าภาพปั่นจักรยานชายโขงกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ถึง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ให้การสนับสนุน ส้มและผ้าเย็น จำนวน 200 ชุด สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว และนายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์ ประธานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดนครพนม ได้ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย

ปั่นเพิ่มเติม_๑๙๑๒๑๗_0002

ปั่นเพิ่มเติม_๑๙๑๒๑๗_0001

ร่วมปั่นจักรยานชายโขง15ธค62_๑๙๑๒๑๖_0001

ร่วมปั่นจักรยานชายโขง15ธค62_๑๙๑๒๑๖_0002

ร่วมปั่นจักรยานชายโขง15ธค62_๑๙๑๒๑๖_0003

ร่วมปั่นจักรยานชายโขง15ธค62_๑๙๑๒๑๖_0004