ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ส2

ส1
ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  โดยมีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ รวม ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัยนครพนม, ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม,สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมม,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม