ร่วมแสดงความอาลัยมารดากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา  พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายถาวร  จำปา ,นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์ ผู้แทนคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด รวม ๗ คน ได้ร่วมแสดงความอาลัยวางหรีดเคารพศพ คุณแม่คำไพ แซ่ตั้ง มารดาผอ.สมพงษ์  อุมะวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครพนม

 

สม1