ร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อป้องกันคดีขึ้นสู่ศาล

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ได้รับเชิญจากธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตนครพนม ร่วมงาน ร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อป้องกันคดีขึ้นสู่ศาล ให้กับข้าราชการครูและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพิ่มมากขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการครูและประชาชนผู้มีปัญหาหนี้สินกับธนาคาร ในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน โดยการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบึก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1542168594048
1542168596015
1542168598985
1542168600353
IMG_25611113_102353