นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงาน โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อด้านคอร์รัปชัน ภายใต้ชื่อ “นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน” ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คจังหวัดนครพนม เข้าสู่หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
1544174189482
1544174191467
1544174193067