วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
FC12E53A-932A-4997-95BE-80DF9DFB70B7-750x536

วันมาตรฐานฝีมือแรงงา_๒๐๐๓๐๒_0012

วันมาตรฐานฝีมือแรงงา_๒๐๐๓๐๒_0006