สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Untitled-1
IMG_7110
IMG_7111
IMG_7098
177983
IMG_7100
IMG_7115
นางนงค์ลักษณ์ เศรษฐพูธ์
นางนัยนา ฉายวงค์
น.ส.ประภาพร เจริญทัศน์
นางประยูรศรี กวานปรัชชา
นางระพีพรรณ พรหมอาจ