สกสค. Big Cleaning Day

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
IMG_6675
IMG_6686
IMG_6684
IMG_6690
IMG_6694