สนันสนุนงบประมาณการจัดการงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม มอบเงินสนับสนุนและของรางวัลในการดำเนินการจัดงานวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมอบให้นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7086
IMG_7085