สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เดิมเป็นอาคารชั้นเดียวซึ่งใช้ทั้งในกิจการของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมและการจำหน่ายสินค้า OTOP มานานนับสิบปี ทำให้มีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ดังนั้นจังหวัดนครพนม จึงได้มีจัดหางบประมาณมาสร้างอาคารหลังใหม่จากการจัดสร้างเหรียญพญาศรีสัตตนาคราช รุ่นเพิ่มยศ เพิ่มลาภ และอีกส่วนมาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา โดยไม่ได้ใช้เงินจากทางราชการแต่อย่างใด ซึ่งอาคารใหม่แห่งนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 6,000,000 บาท
35881888_810497559155535_7953375762482987008_n 35861467_810497539155537_8127937037417316352_n
35739022_1661714323925804_1967222929989042176_o 1529641675284
1529641679240 1529641689061