สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่และขอพรจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7082 IMG_7081 IMG_7074 IMG_7069 IMG_7077