สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ขอศึกษาดูงานสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการสมาชิก โดยขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และอำนวยการ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7398
IMG_7403
IMG_7409IMG_7415IMG_7400IMG_7417IMG_7419IMG_7412IMG_7413IMG_7423