สำนักงาน สกสค.จังหวัด มหาสารคาม ศึกษาดูงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ต้อนรับผู้อำนวยการพรัอมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด มหาสารคาม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 8 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส งานระบบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. งานจัดทำบัญชี การจัดเก็บเอกสารสรุปงบหน้าการรับ-จ่ายเงิน งานระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7784
IMG_7764
IMG_7766
146366
146361
146392
146364
146365
146391
IMG_7776
IMG_7778
IMG_7777