อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

 

วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายปรารถนา   พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม และนางสาวจีระนันท์  จักรคม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

น1

น2

น3

 QR CODE