อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายพงศ์สรร  บุญชัยกิตติวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยมีสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองคาย อุดรธานีและมุกดาหาร

 

3

 

วันที่ 1 มิย 59 ผอ.ไปบึงกาฬ