ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม
ร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และอวยพรปีใหม่ แก่ข้าราชการบำนาญครูเขตอำเภอเมืองนครพนม ที่ป่วย ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7125 IMG_7126 IMG_7134 IMG_7135 IMG_7131 IMG_7123