ิรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. ทำพิธีรดน้ำขอพรพระและรดน้ำขอพร นายปรารถนา พละ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม และเวลา ๑๓.๐๐ น. นายปรารถนา พละ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาด นางปัทมา วิทย์ดงค์ และนายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมรดน้ำขอพรเป็นจำนวนมาก ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

รดด

รดน้ำ3

รดน้ำ1

รดน้ำ 2