เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค 1 (ใหม่)

ดาวน์โหลดประกาศฯ และแบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดประกาศฯ และแบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ