เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศฯและแบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

ช.พ.ค.

ช.พ.ส.