โครงการจิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดิน เราทำดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดิน เราทำดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด นครพนม, คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครุไทย, คณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ, คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์, ข้าราชการบำนาญ นักเรียนและนักศึกษา จำนวน ๑๐๖ คน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โครงการจิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน 27 ก.ค. 2562
238723
213480
213533
IMG_7971
IMG_7964
IMG_3670
IMG_7996
213507
213486
238953
IMG_8003